Internet of Things


Som conscients de lo innovador d´aquesta tecnologia i les infinites possibilitats que ens dona. De manera que, volem seguir estant al cap davant del us de IoT a l’àmbit empresarial.

A Goo Apps desenvolupem i programem aplicacions que permeten la comunicació d´smartphones i tablets amb objectes intel·ligents a través de Bluetooth Serial i/o Low Energy (BLE). Les apps es poden comunicar amb un o varis dispositius a la vegada.

A més les nostres eines de treball son framework ben coneguts, open-source i ben documentats, tot això es garantia d´una alta qualitat de codi, seguretat i durabilitat

Alguns exemples dels nostres últims projectes amb IoT, son:

  • Aplicació connectada a traves de Bluetooth serial a una porteria intel·ligent, de manera que rebem informació de la velocitat del impacte i posició.
  • Recepció de dades a traves de BLE per la monitorització i enregistrament de la petjada durant un exercici esportiu.
  • Enviament de dades i estadístiques a través de WebServices per el seu posterior anàlisis i estudi.

webapps

Vols encarregar-nos una app? El teu pressupost en 24h. Contacta'ns