Esdeveniments

AI & mHealth Challenge 2024: Innovació en salut i tecnologia

04/07/2024

GooApps, després d’haver participat en múltiples ocasions en concursos de desenvolupament d‘aplicacions en el sector salut, com per exemple l’esdeveniment Hackathon que organitza l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid, i fins i tot haver participat en alguna edició com a jurat, ara ha organitzat un esdeveniment propi. Aquest esdeveniment està dissenyat per integrar tecnologia i salut en un entorn col·laboratiu i altament especialitzat.

L’AI & mHealth Challenge 2024 és una convocatòria pionera que reunirà professionals del sector sanitari, la indústria farmacèutica i experts en tecnologia per abordar i resoldre els reptes del sistema de salut públic a Espanya. Aquest esdeveniment, que se celebrarà al llarg del mes d’octubre de 2024 amb tres jornades en línia i un esdeveniment final presencial a Gijón, té com a objectiu principal millorar la qualitat de la cura i l’eficiència del sistema sanitari a través de solucions tecnològiques innovadores.

La importància d’aquest esdeveniment rau en la seva capacitat per reunir diversos actors del sector salut i tecnologia en un sol esdeveniment. Aquí, s’exploraran i desenvoluparan projectes amb un gran enfocament en la integració de tecnologies d’intel·ligència artificial (IA), realitat virtual/augmentada (VR/AR) i tecnologies mHealth. Aquestes eines tenen el potencial de fer que el diagnòstic i el tractament siguin més eficients i personalitzats, així com també obren noves dimensions i possibilitats en l’atenció mèdica.

L’AI & mHealth Challenge 2024 es presenta com una oportunitat única perquè els participants col·laborin en la creació d’un ecosistema d’innovació tecnològica en salut. L’esdeveniment, que culminarà en una jornada final a la Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón, serà testimoni de com les ments més brillants del sector s’uneixen per donar forma al futur de la salut pública a Espanya.

Què és l’AI & mHealth Challenge 2024?

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-02

L’AI & mHealth Challenge 2024 és un esdeveniment pioner organitzat per GooApps que busca reunir professionals del sector sanitari, la indústria farmacèutica i experts en tecnologia per afrontar i resoldre els reptes actuals i futurs de la salut pública a Espanya. Aquest esdeveniment té com a objectiu principal identificar problemàtiques del sistema de salut que puguin ser resoltes mitjançant solucions tecnològiques innovadores i simples, promovent la creació d’un ecosistema de col·laboració i innovació. A diferència d’altres esdeveniments, la temàtica dels reptes a resoldre és totalment oberta, per la qual cosa els professionals sanitaris poden proposar qualsevol tipus de repte que considerin que requereix una solució tecnològica.

L’esdeveniment se celebrarà al llarg del mes d’octubre de 2024, amb tres jornades en línia els dies 3, 10 i 17, i culminant en una jornada presencial el 31 d’octubre a la Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón. Durant aquest mes, els participants tindran l’oportunitat de col·laborar en diverses fases, des de la selecció de reptes, fins a la formació d’equips i desenvolupament de prototips.

Objectius de l’AI & mHealth Challenge 2024

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-03

Identificació de problemes

Un dels principals objectius de l’AI & mHealth Challenge 2024 és identificar i abordar problemàtiques crítiques del sistema de salut públic. Aquest esdeveniment ofereix als professionals de la salut l’oportunitat de presentar els reptes que es troben en el seu dia a dia, des de l’optimització de processos clínics, fins a la millora en la gestió de recursos. A través de la col·laboració amb experts tecnològics, experts en IA i mHealth, es desenvoluparan solucions tecnològiques que abordin aquests reptes de manera eficaç i pràctica.

Durant el procés d’identificació de problemes, es donarà prioritat a aquells reptes que tinguin un major impacte en la qualitat de l’atenció sanitària. La recopilació de dades i l’experiència dels professionals de la salut seran essencials per definir i emmarcar aquests problemes, assegurant que les solucions proposades siguin rellevants i aplicables en el context real.

 • Optimització de processos clínics: Millora de l’eficiència en la gestió de recursos i processos dins dels centres de salut.
 • Adherència a tractaments: Desenvolupament de solucions que ajudin els pacients a seguir correctament els seus tractaments mèdics.
 • Monitorització de pacients: Implementació de tecnologies per a la monitorització contínua i remota de pacients, especialment aquells amb malalties cròniques.

Promoció de la col·laboració

Un aspecte fonamental de l’AI & mHealth Challenge 2024 és la col·laboració intersectorial. Aquest esdeveniment proporciona una plataforma única perquè professionals de la salut, experts tecnològics i la indústria farmacèutica treballin junts en la creació de solucions tecnològiques que aprofitin el coneixement d’aquests tres sectors. L’objectiu és fomentar aquesta col·laboració per impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector de la salut, assegurant que les solucions desenvolupades siguin pràctiques, efectives i alineades amb les necessitats reals del sistema sanitari.

 • Intercanvi de coneixements: Els professionals de diferents àrees poden compartir les seves experiències i coneixements, enriquint el procés de desenvolupament de solucions tecnològiques.
 • Sinergies entre sectors: La col·laboració entre diferents sectors permet aprofitar les fortaleses i capacitats úniques de cadascun, generant solucions més robustes i completes.
 • Impacte positiu en la salut pública: En treballar junts, els participants poden crear solucions que resolguin problemes individuals i que tinguin un impacte positiu en la millora de la salut pública en general.

L’AI & mHealth Challenge 2024 busca desenvolupar noves solucions tecnològiques i fomentar un entorn de col·laboració i aprenentatge continu que beneficiï tot l’ecosistema de la salut. La combinació d’innovació tecnològica i col·laboració intersectorial assegura que les solucions desenvolupades siguin innovadores, viables i efectives en la pràctica clínica.

Impuls a la innovació

Durant l’AI & mHealth Challenge 2024, es posarà un especial èmfasi en explorar com la intel·ligència artificial (IA), la realitat virtual/augmentada (VR/AR) i les tecnologies mHealth poden millorar el tractament, el diagnòstic i la gestió en l’àmbit de la salut pública. Aquestes tecnologies, a més de permetre desenvolupar solucions més eficients i personalitzades, també obren noves possibilitats en l’atenció mèdica.

 • Intel·ligència Artificial (IA): La IA té el potencial de transformar el sector salut mitjançant l’anàlisi de grans volums de dades per millorar la presa de decisions clíniques, personalitzar tractaments i preveure brots de malalties.
 • Realitat Virtual/Aumentada (VR/AR): Aquestes tecnologies es poden utilitzar per entrenar professionals de la salut, realitzar simulacions de procediments mèdics i millorar la rehabilitació de pacients a través d’experiències immersives.
 • mHealth: Les aplicacions mòbils en salut permeten als pacients gestionar la seva salut de manera proactiva, monitoritzar condicions cròniques i comunicar-se eficaçment amb els seus proveïdors de salut.

Oportunitats de negoci

A més d’impulsar la innovació, l’AI & mHealth Challenge 2024 se centra en la creació d’oportunitats d’inversió i finançament per a projectes innovadors. L’esdeveniment proporciona una plataforma perquè startups, investigadors i empreses tecnològiques presentin les seves idees a potencials inversors i socis comercials. Aquest enfocament en el desenvolupament de negocis ajuda a convertir idees prometedores en realitats tangibles, facilitant l’accés a recursos financers i de mercat, necessaris per portar les innovacions a una major escala.

Les oportunitats de negoci que sorgeixen d’aquest esdeveniment beneficien tant als desenvolupadors de les solucions, com a la indústria de la salut en el seu conjunt. El finançament i el suport comercial permeten que les innovacions tecnològiques s’implementin més ràpidament, millorant l’eficiència i la qualitat de l’atenció sanitària.

 • Presentació d’idees: Plataforma perquè startups i empreses tecnològiques presentin les seves innovacions a potencials inversors.
 • Accés a finançament: Oportunitats d’obtenir finançament per al desenvolupament i escalat de projectes innovadors.
 • Col·laboracions estratègiques: Possibilitat d’establir col·laboracions amb grans empreses de la indústria farmacèutica i tecnològica.

L’AI & mHealth Challenge 2024 busca no només desenvolupar tecnologies avançades, sinó també fomentar un entorn de col·laboració i aprenentatge continu que beneficiï tot l’ecosistema de la salut. La combinació d’innovació tecnològica i col·laboració intersectorial assegura que les solucions desenvolupades siguin innovadores, però també viables i efectives en la pràctica clínica.

Procés de l’esdeveniment

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-04

Inscripció i selecció de projectes

L’AI & mHealth Challenge 2024 comença amb un procés d’inscripció i selecció de projectes. Els professionals de la salut interessats en participar poden inscriure els seus reptes, destacant problemàtiques específiques que es troben en la seva pràctica diària. Aquesta és una oportunitat per a que presentin situacions reals que requereixen solucions innovadores, aprofitant la tecnologia per millorar l’eficiència i la qualitat de l’atenció sanitària.

 • Data límit per a la inscripció de reptes: 31 d’agost de 2024. 
 • Anunci de projectes finalistes: 19 de setembre de 2024.

Un cop recopilades totes les inscripcions, un jurat expert avaluarà i seleccionarà els projectes que millor s’alineïn amb els objectius de l’esdeveniment i que tinguin el major potencial d’impacte. Els projectes finalistes s’anunciaran el 19 de setembre de 2024, donant inici a la següent fase del procés.

CTA-accedeix-ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia

Formació d’equips

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-05

Equip de desenvolupament de GooApps

Després de la selecció dels projectes finalistes, es procedirà a la formació d’equips multidisciplinaris. Aquests equips estaran compostos per professionals sanitaris, experts tecnològics i mentors assignats per l’organització. La creació d’aquests equips té com a objectiu combinar diverses perspectives i habilitats per abordar els reptes de manera integral. Els mentors, que inclouen experts en tecnologia i professionals de la salut, proporcionaran orientació i suport al llarg del procés de desenvolupament.

 • Assignació de mentors: Els mentors seran assignats als projectes finalistes per oferir la seva experiència i coneixement.
 • Equips multidisciplinaris: Els equips estaran formats per experts tecnològics, professionals sanitaris i experts de la indústria.
 • Data de formació d’equips: Es comunicarà abans d’octubre.

Desenvolupament i prototipat

Les jornades de treball en línia es duran a terme els dies 3, 10 i 17 d’octubre de 2024. Durant aquestes sessions, els equips col·laboraran de forma virtual per desenvolupar i perfeccionar les seves solucions. Aquest enfocament permet la participació d’experts de diverses ubicacions geogràfiques, fomentant una dinàmica de treball flexible. Cada jornada estarà estructurada per maximitzar la productivitat i l’intercanvi d’idees.

 • Dates de les jornades en línia: 3, 10 i 17 d’octubre de 2024.
 • Objectiu de les jornades: Conceptualitzar solucions tecnològiques innovadores, associades a un pla de negoci.

Presentació final

L’esdeveniment presencial se celebrarà el 31 d’octubre de 2024 a la Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón. Durant aquesta jornada, els equips tindran l’oportunitat de presentar els seus projectes davant un jurat expert. Aquesta presentació final és una plataforma per mostrar els avenços aconseguits, rebre feedback d’experts i competir pel premi de l’esdeveniment. L’avaluació es basarà en la innovació, la viabilitat i el potencial impacte de les solucions proposades.

 • Data de l’esdeveniment presencial: 31 d’octubre de 2024.
 • Ubicació: Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón.
 • Activitat: Presentació de projectes davant un jurat expert.

Reconeixements i beneficis

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-06

Premis

L’AI & mHealth Challenge 2024 se centra en la creació de solucions tecnològiques innovadores, alhora que també reconeix i recompensa l’esforç i la creativitat dels participants. Per això, l’equip guanyador rebrà un premi de 3.000 € i un premi en espècie per al desenvolupament del producte mínim viable (MVP) del seu projecte. El finançament del MVP permetrà als guanyadors avançar en la implementació de la seva solució, facilitant la seva entrada al mercat i la seva adopció en el sistema de salut.

 • Premi principal: 3.000 € per a l’equip guanyador.
 • Finançament del MVP: Premi en espècie per desenvolupar el producte mínim viable.

Visibilitat

Participar en l’AI & mHealth Challenge 2024 ofereix als equips una oportunitat única per guanyar visibilitat davant una audiència de més de 50 professionals de la salut i experts tecnològics. Aquest esdeveniment és una plataforma ideal per mostrar la innovació i el talent dels participants, posicionant-los com a líders en l’àmbit de la salut digital. La visibilitat obtinguda durant l’esdeveniment pot obrir portes a noves col·laboracions, oportunitats de negoci i finançament addicional. Els equips tindran l’oportunitat d’interactuar amb representants d’institucions sanitàries, la indústria farmacèutica i altres actors clau del sector, establint xarxes de contacte que poden ser determinants per a l’èxit futur dels seus projectes.

 • Audiència professional: Més de 50 professionals de la salut i experts tecnològics.
 • Oportunitats de networking: Interacció amb representants d’institucions i la indústria farmacèutica.

Alguns dels professionals que actuaran com a ponents, jurat i mentors són els següents:

Ponents

 • Fabio Uribe – MPL XR Company
 • Isaac Cano – Healthcircuit
 • Lourdes González – Fundación Once
 • Lucho Domínguez – Interactius

Jurat

 • Fabio Uribe – MPL XR Company
 • Isaac Cano – Healthcircuit
 • Lourdes González – Fundación Once
 • Lucho Domínguez – Interactius
 • Marta González González – Gijón Impulsa
 • Esteban Gómez Suárez – Codepa

Mentors

 • Jaume Sánchez – 3dthinks
 • Lourdes González – Fundación Once
 • Tomás Modroño – Interactarius
 • Fabio Uribe – MPL XR Company
 • Marta González González – Gijón Impulsa
 • Esteban Gómez Suárez – Codepa

Col·laboradors i patrocinadors

Entitats col·laboradores

L’AI & mHealth Challenge 2024 compta amb la participació de diverses entitats col·laboradores de renom en el sector de la salut i la tecnologia. Entre elles es troben importants institucions sanitàries i educatives que aporten la seva experiència i coneixement a l’esdeveniment. Aquestes col·laboracions proporcionaran una base sòlida de suport i recursos per als participants. Les entitats col·laboradores inclouen hospitals, universitats i organitzacions de recerca, cadascuna contribuint amb la seva experiència i coneixements especialitzats per enriquir l’esdeveniment.

Algunes de les entitats participants ja confirmades són:

Aquestes entitats recolzaran l’esdeveniment amb el seu prestigi i recursos, alhora que participaran activament en la mentoria i avaluació dels projectes, assegurant que les solucions desenvolupades siguin pràctiques i aplicables a les necessitats del sistema de salut.

Oportunitats de patrocini

L’AI & mHealth Challenge 2024 ofereix diverses oportunitats de patrocini per a empreses i organitzacions que desitgen donar suport a la innovació en el sector de la salut. Ser patrocinador d’aquest esdeveniment no només proporciona una visibilitat destacada davant una audiència especialitzada, sinó que també alinea les empreses amb un compromís tangible amb la millora del sistema sanitari.

 • Patrocini general de l’esdeveniment: Màxima visibilitat amb el logotip en tot el material promocional i l’oportunitat de discurs en la cerimònia d’obertura.
 • Patrocini del primer premi econòmic (3.000 €): Reconeixement com a impulsor de la innovació, amb el lliurament del premi i menció en comunicats de premsa.
 • Patrocini del desenvolupament tecnològic MVP: Oportunitat de participar en el procés de desenvolupament i ser reconegut com a facilitador clau de l’esdeveniment.

Cada nivell de patrocini ofereix beneficis específics, des de la presència en el material de màrqueting, fins a la participació directa en les activitats de l’esdeveniment. El suport dels patrocinadors és essencial per facilitar el desenvolupament de solucions innovadores que poden transformar el sector de la salut, contribuint tant a l’èxit de l’esdeveniment com a l’avenç tecnològic en la cura sanitària.

CTA-patrocinador-ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia

Com participar

Inscripció de reptes

La inscripció de reptes està oberta fins al 31 d’agost de 2024. Els professionals poden inscriure els seus casos, descrivint les problemàtiques que es troben i com creuen que la tecnologia pot oferir solucions. Aquesta és una etapa fonamental, ja que els reptes inscrits serviran com a base per al desenvolupament de solucions durant l’esdeveniment.

Per inscriure’s, els participants han de completar aquest formulari detallant el seu repte i proporcionant informació rellevant sobre el seu context i les dificultats que planteja. Aquesta informació permetrà als experts tecnològics i en salut entendre millor els problemes i desenvolupar solucions més efectives.

CTA-formulari-ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia

Formació d’equips i desenvolupament

Un cop seleccionats els projectes finalistes, es procedirà a la formació d’equips multidisciplinaris. Aquests equips estaran compostos per mentors, que inclouen experts en tecnologia i professionals sanitaris, i proporcionaran orientació i suport continu als equips. Aquesta col·laboració interdisciplinària serà la clau per afrontar els reptes de manera integral i eficaç.

Les jornades de treball en línia es duran a terme els dies 3, 10 i 17 d’octubre de 2024. Durant aquestes sessions, els equips col·laboraran virtualment per desenvolupar i perfeccionar les seves solucions. Cada jornada estarà estructurada per maximitzar la productivitat i l’intercanvi d’idees, permetent als equips avançar en el desenvolupament dels seus prototips.

 • Dates de les jornades en línia: 3, 10 i 17 d’octubre de 2024.
 • Objectiu de les jornades: Desenvolupar i prototipar solucions tecnològiques avançades.

Presentació final

L’esdeveniment presencial se celebrarà el 31 d’octubre de 2024 a la Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón. Durant aquesta jornada, els equips tindran l’oportunitat de presentar els seus projectes davant un jurat expert. Aquesta presentació final és una plataforma per mostrar els avenços aconseguits, rebre feedback i competir pel premi de l’esdeveniment. L’avaluació es basarà en la innovació, la viabilitat i l’impacte potencial de les solucions proposades.

 • Data de l’esdeveniment presencial: 31 d’octubre de 2024.
 • Ubicació: Milla del Coneixement Margarita Salas de Gijón.
 • Activitat: Presentació de projectes davant un jurat expert.

Conclusió

L’AI & mHealth Challenge 2024 es presenta com una plataforma per a la innovació i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de la salut a Espanya. Aquest esdeveniment busca promoure la creació de solucions innovadores i pràctiques, mitjançant el foment d’una col·laboració estreta entre professionals sanitaris, experts tecnològics i de la indústria farmacèutica. GooApps, com a organitzador de l’esdeveniment, reafirma el seu compromís amb la millora de la salut pública a través de la tecnologia.

La inscripció de reptes i la posterior selecció de projectes asseguren que les solucions desenvolupades abordin problemes reals del sistema de salut que requereixen una solució. L’AI & mHealth Challenge 2024 persegueix ser un nou hit en la trajectòria de GooApps i una contribució de valor al sector de la salut. La combinació d’innovació tecnològica, col·laboració interdisciplinària i l’enfocament en la resolució de problemes pràctics posiciona aquest esdeveniment com un referent en la creació d’un ecosistema de tecnologia aplicada a la salut.

Propers passos

GooApps convida tots els professionals del sector salut, experts tecnològics i representants de la indústria farmacèutica a unir-se a aquesta emocionant iniciativa. Inscriu-te ara i forma part del canvi que transformarà el futur de l’atenció sanitària. Per a més informació sobre l’esdeveniment, inscripció i oportunitats de patrocini, visita la pàgina oficial de l’AI & mHealth Challenge 2024.

CTA-accedeix-ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia

Detalls addicionals

Contacte

Per a més informació sobre com col·laborar o inscriure’s en l’AI & mHealth Challenge 2024, les organitzacions i professionals interessats poden contactar amb Beatriz Gómez de GooApps a [email protected] o trucar al +34 656 828 020.

Sobre GooApps

ai-&-mhealth-challenge-2024-innovacio-en-salut-i-tecnologia-07

Equip de desenvolupament de GooApps

Amb més de 15 anys d’experiència, GooApps és una agència líder en el desenvolupament de tecnologia centrada en les persones, transformant els sectors de la salut, esport i benestar mitjançant solucions innovadores que milloren vides. Creiem en el poder de la col·laboració per impulsar la innovació i el progrés. A GooApps, fem apps per i per a les persones, assegurant que cada solució estigui dissenyada amb un enfocament en la usabilitat i l’impacte positiu en la salut i el benestar.

Mantén-te informat de totes les nostres novetats

Pren el següent pas

Completa el formulari i GooApps® t’ajudarà a trobar la millor solució per a la teva organització. Ens posarem en contacte amb tu molt aviat!

  Contactar


   Política de Privacitat