Apps Salut

Oncologym: L’app de fitness, nutrició i coaching per a pacients oncològics

01/03/2024

Cada any, milions de persones són diagnosticades amb càncer, una malaltia que implica una lluita física i emocional per als pacients i els seus éssers estimats. El càncer afecta de manera considerable la qualitat de vida, debilitant l’estat físic i emocional dels qui el pateixen. Durant aquest procés, mantenir una vida activa i nutricionalment equilibrada es converteix en un repte addicional, més enllà de l’impacte de la malaltia en la salut general del pacient.

No obstant això, hi ha recerques que han demostrat que l’exercici i una nutrició adequada poden tenir un gran efecte en la millora del benestar i la qualitat de vida dels pacients oncològics. Addicionalment, investigacions com la de Kurz E i col·laboradors el 2022 suggereixen que l’exercici podria fins i tot amplificar els efectes de tractaments crítics com la quimioteràpia i immunoteràpia, obrint noves vies en el tractament oncològic.

No obstant això, l’accés a programes d’exercici i nutrició especialitzats, sovint és limitat, especialment per a aquells que es troben en tractament actiu o en recuperació. En aquest context de necessitat sorgeix una pregunta important: És possible oferir un suport integral que abordi aquestes àrees crítiques de la recuperació oncològica d’una forma més accessible?

La resposta és Oncologym, una solució innovadora que promet transformar el suport als pacients oncològics, oferint un servei integral d’exercici, nutrició i coaching a la palma de la nostra mà, a través de la seva app. Aquest enfocament únic busca omplir el buit existent en la cura de la salut d’aquells que lluiten contra el càncer, proporcionant un recurs accessible i personalitzat. A través d’Oncologym, s’obre una nova via d’esperança, oferint als pacients les eines necessàries per afrontar la seva malaltia amb més força i optimisme.

Què és Oncologym?

Oncologym es distingeix com el primer gimnàs en línia dedicat exclusivament a pacients oncològics, un espai on la recuperació i el benestar s’entrellacen a través d’un enfocament holístic i innovador. Aquest servei pioner es basa en el #metodeoncologym, una metodologia provada en més de 300 pacients, que integra exercici, nutrició i coaching per oferir una recuperació integral i personalitzada. La visió d’Oncologym pretén transformar la paraula pacient en “actient”. La persona pot i ha de ser part activa de la seva recuperació i de la cura de la seva salut a través del canvi d’hàbits.

L’essència d’Oncologym radica en la seva comprensió profunda de les necessitats específiques dels seus usuaris, preparant-los per afrontar intervencions quirúrgiques i/o teràpies de tractament amb més força, així com també per gestionar, reduir o fins i tot eliminar els efectes secundaris del tractament, millorant substancialment la seva qualitat de vida. Oncologym va més enllà del suport físic, ja que es centra en inculcar hàbits de vida saludables, promovent un procés de renovació que projecta als pacients cap a la seva versió més saludable i resilient.

L’enfocament multidisciplinari d’Oncologym abasta els tres pilars fonamentals per a una recuperació òptima: exercici, dissenyat específicament per contrarestar els efectes del càncer i els seus tractaments; nutrició, adaptada per satisfer les necessitats particulars i millorar el benestar general del pacient, i coaching, proporcionant suport emocional i psicològic per enfortir la resiliència i motivació durant aquest camí complicat.

Els beneficis de l’exercici físic en pacients oncològics són àmpliament reconeguts i recolzats per evidència científica, mostrant millores notables en la funció immunitària, el sistema òs, la salut cardiovascular, i l’estat anímic, entre altres. Oncologym adopta aquest coneixement per oferir un entrenament adaptat, basat en la ciència i personalitzat segons l’historial clínic i les necessitats terapèutiques de cada pacient, assegurant un impacte positiu en la seva recuperació i qualitat de vida.

Oncologym es posiciona com una innovació en la cura de pacients oncològics a través del seu servei en línia i, al seu torn, estableix un nou estàndard en l’atenció integral, on l’exercici, la nutrició i el coaching s’uneixen per facilitar una recuperació completa, empoderant als pacients a prendre control actiu de la seva salut i benestar.

El Mètode Oncologym

oncologym-la-app-de-fitness-nutricio-i-coaching-per-a-pacients-oncologics-02

Com hem introduït prèviament, el mètode Oncologym es distingeix pel seu enfocament integral i personalitzat cap a la recuperació de pacients oncològics, fonamentat en tres pilars: exercici, nutrició, i coaching.

El component d’exercici dins del Mètode Oncologym està dissenyat per enfortir el cos de manera segura, tenint en compte les limitacions i necessitats específiques de cada pacient. A través de rutines adaptades, es busca millorar la força, la capacitat cardiorespiratòria, i altres marcadors de salut física, fonamentals tant per a la preparació preoperatoria, com per a la recuperació postoperatoria. De la mateixa manera, aquesta preparació està pensada per a les diferents teràpies contra el càncer (quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, etc.), aplicant tant abans, com durant i després de la teràpia.

La nutrició té un rol essencial en aquest mètode, proporcionant als pacients oncològics plans alimentaris busquen tant nodrir el cos de manera òptima per afrontar l’impacte del tractament, com millorar el seu benestar general. Aquests plans són personalitzats, considerant les necessitats calòriques i nutricionals específiques, contribuint així a una millor resposta al tractament i una recuperació més ràpida.

El coaching, el tercer pilar del Mètode Oncologym, es centra en el suport emocional i motivacional, ajudant als pacients a enfrontar-se al diagnòstic i al tractament amb una mentalitat positiva i resilient. Aquest acompanyament és vital per a la gestió de l’estrès, l’ansietat, i altres reptes emocionals que acompanyen al procés oncològic, promovent una actitud activa i positiva cap a la recuperació.

En conjunt, aquests tres elements preparen al pacient per afrontar la cirurgia i/o tractament amb millors condicions físiques i emocionals. El Mètode Oncologym transforma la recuperació oncològica mitjançant una atenció personalitzada i suport integral. Això millora la qualitat de vida durant el tractament i augmenta l’esperança per afrontar el futur, ja que els pacients aconsegueixen un millor estat de salut física i mental.

Beneficis de l’Exercici en Pacients Oncològics

L’exercici té un paper transformador en la salut psicofísica dels pacients oncològics, oferint beneficis que van més enllà de la recuperació física. La implementació de rutines d’exercici adaptades dins del programa d’Oncologym ha demostrat tenir un gran impacte en la millora de la qualitat de vida d’aquests pacients. Aquests són els 10 beneficis principals:

 1. Millora de la salut física: L’exercici enforteix el sistema immunitari, ajudant a prevenir malalties com la diabetis, la inflamació crònica, o el càncer.
 2. Millora el sistema òs: L’exercici de resistència i de pes ajuda a enfortir els ossos, prevenint l’aparició d’osteopènia o osteoporosi.
 3. Millora la salut del sistema cardiovascular: L’activitat física enforteix el cor, el que millora la resistència del cos i redueix el colesterol i la pressió arterial.
 4. Prevé problemes respiratoris: Augmenta la capacitat pulmonar i millora l’oxigenació dels teixits.
 5. Millora de la Salut Mental: L’exercici redueix l’ansietat i la depressió, millora l’estat d’ànim i augmenta l’autoestima.
 6. Enforteix músculs, tendons i lligaments: Augmenta la massa muscular reduint la toxicitat de tractaments contra el càncer.
 7. Control del pes: L’activitat física prevé i redueix el sobrepès i favoreix l’oxidació de greix.
 8. Redueix la resistència a la insulina: causant de la diabetis.
 9. Estimula el sistema nerviós: L’exercici augmenta la producció de BDNF, proteïna important per a la supervivència neuronal.
 10. Millora de la qualitat del son: L’activitat física regular contribueix a un son més profund i reparador.

Aquests beneficis ressalten la importància d’incorporar l’exercici com a part integral del tractament i recuperació en pacients oncològics. Oncologym, a través del seu enfocament personalitzat, facilita als pacients l’accés a aquests beneficis, contribuint significativament al seu benestar i qualitat de vida durant i després del tractament.

El procés de tractament a través de l’app

La plataforma Oncologym, desenvolupada per GooApps, permet als pacients accedir a programes d’exercici físic específicament dissenyats per a les seves necessitats úniques, un seguiment nutricional adaptat per enfortir el seu cos durant i després del tractament, i sessions de coaching psicològic per suportar el seu benestar emocional al llarg del procés. Aquest enfocament tridimensional assegura que els pacients rebin una atenció comprensiva que aborda tots els aspectes de la seva recuperació.

Adaptabilidad del programa según la Terapia Médica

La personalització i adaptabilitat són aspectes essencials en la filosofia d’Oncologym, especialment quan es tracta d’ajustar el servei ofert a les necessitats específiques que sorgeixen de la teràpia mèdica de cada pacient. Aquesta capacitat d’adaptació assegura que cada individu rebi el suport més efectiu en la seva lluita contra el càncer.

L’adaptabilitat del servei comença amb una distinció clara entre les diferents fases de tractament. En cas que el pacient hagi de passar pel quiròfan, podem distingir entre les següents fases:

 • Fase de Pre-habilitació: Abans de qualsevol intervenció quirúrgica, s’ofereix un entrenament de preparació dissenyat per enfortir el cos, millorar la resiliència i optimitzar la recuperació postoperatoria.
 • Fase de Recuperació Post-quirúrgica: Després de la intervenció, l’atenció se centra en recuperar la mobilitat i funcionalitat completa, a través d’exercicis específicament adaptats per aquest propòsit.

Posteriorment, dins de la fase del tractament, la planificació de l’exercici es personalitza segons les necessitats del moment concret en el qual es troba el pacient i a les teràpies que se li suministrin. Cada sessió d’entrenament es dissenya tenint en compte:

 • Les Necessitats Actuals del Pacient: Depenent de com es senti el pacient i de l’etapa específica del tractament en la qual es trobi, l’exercici s’adapta per satisfer les seves necessitats immediates.
 • Els Efectes de les Teràpies Suministrades: Donat que cada tractament mèdic, com la quimioteràpia per exemple, comporta els seus propis efectes secundaris, els programes d’exercici estan dissenyats per mitigar aquests efectes. Això inclou exercicis previs a les sessions del tractament per preparar el cos, així com rutines posteriors destinades a eliminar més ràpidament els tòxics, mantenint al mateix temps l’eficàcia dels principis actius del tractament a través d’una major oxigenació muscular.
 • Nutrició Muscular i Efecte sobre les Cèl·lules Tumorals: Un aspecte innovador de l’adaptació de l’exercici en Oncologym és la consideració de com el múscul utilitza el lactat, que també alimenta a les cèl·lules tumorals. En enfocar-se en exercicis que promouen el consum de lactat per part del múscul, Oncologym no només millora la salut i força muscular del pacient, sinó que també contribueix a “matar de fam” a les cèl·lules tumorals.

Beneficis d’Utilitzar l’app

Oncologym ofereix múltiples beneficis, tant per als pacients com per als centres de salut:

 • Seguiment Intuïtiu de l’Agenda Terapèutica: L’app permet als pacients gestionar la seva agenda de tractaments, exercicis, consultes nutricionals i de coaching de manera senzilla. Aquesta funcionalitat assegura que els pacients puguin adherir-se als seus plans terapèutics sense complicacions.
 • Adaptació Personalitzada: Depenent de les fases específiques de la teràpia que el pacient estigui travessant, l’app adapta les rutines d’entrenament i ofereix recursos addicionals. Això significa que l’experiència de cada usuari és única, adaptant-se a les seves necessitats i progrés.
 • Millora en la Comunicació: La integració de serveis facilita una comunicació fluida entre pacients i professionals de la salut. Els usuaris poden compartir actualitzacions sobre el seu estat, progrés i qualsevol efecte advers de la seva teràpia mèdica, millorant la qualitat del suport rebut.
 • Gestió Efectiva de l’Historial Clínic: L’aplicació emmagatzema l’historial clínic del pacient, fent que la informació crítica sigui accessible en tot moment tant per al pacient, com per a l’equip mèdic.
 • Empoderament del Pacient: En involucrar activament al pacient en el seu procés de recuperació i educar sobre hàbits saludables, Oncologym fomenta una actitud proactiva cap a la salut i el benestar.
 • Integració de Serveis Especialitzats: L’app permet als centres de salut oferir un servei integral de recuperació oncològica. Això enriqueix la cura del pacient, proporcionant una recuperació més holística i coordinada.
 • Personalització de l’Atenció: Amb la capacitat d’adaptar els programes d’exercici, nutrició i coaching a les necessitats individuals de cada pacient, Oncologym garanteix que l’atenció sigui veritablement personalitzada, augmentant així l’efectivitat del tractament.

Oncologym, a través de la seva app, representa un pas endavant en l’atenció oncològica, oferint una plataforma que millora la qualitat de vida dels pacients durant el seu tractament i es converteix en una eina de suport per als centres de salut per integrar serveis especialitzats de manera efectiva. Amb Oncologym, els pacients es converteixen en participants actius en el seu camí cap a la recuperació, recolzats per un equip de professionals dedicats i una tecnologia que posa les seves necessitats com la màxima prioritat.

H2: Fase 1: Definició, Disseny i Conceptualització per GooApps

oncologym-la-app-de-fitness-nutricio-i-coaching-per-a-pacients-oncologics-03

Tot desenvolupament d’una aplicació tecnològica implica una fase preliminar de planificació exhaustiva, i el procés de desenvolupament d’Oncologym, una app dedicada a millorar la recuperació oncològica a través d’exercici, coaching i nutrició, segueix aquesta norma rigorosament. A GooApps, som conscients que l’èxit de qualsevol projecte tecnològic es fonamenta en una base sòlida de preparació i disseny. Per això, dediquem la primera etapa del desenvolupament a establir els fonaments d’Oncologym, abastant la Definició, el Disseny i la Conceptualització de l’aplicació.

Aspectes inclosos en aquesta fase

Durant aquest període inicial, ens enfoquem en diferents elements crítics per assegurar que l’aplicació assolisca els seus objectius establerts:

 • Arquitectura de la Informació i Tècnica: Es determina l’estructura de l’app, incloent els seus components essencials, serveis, integracions, APIs i sistema de gestió de dades.
 • Documentació Funcional: Documentem exhaustivament les funcionalitats previstes per a l’aplicació, garantint una comprensió clara dels seus objectius i abast per part de tots els stakeholders.
 • Planificació de Desenvolupament i Proves: Desenvolupem un pla detallat de desenvolupament i proves, que actua com a guia per a les fases subsegüents del projecte.
 • Anàlisi UX/UI i Kit de Disseny: Portem a terme una anàlisi profunda sobre l’experiència d’usuari (UX) i el disseny de la interfície d’usuari (UI), resultant en la creació de wireframes de baixa i alta fidelitat (LoFi & HiFi).
 • Prototipat Digital amb Figma: Construïm un prototip digital en Figma que captura tant el disseny com la funcionalitat de l’app, facilitant proves d’usabilitat amb usuaris potencials.

Com GooApps gestiona els Reptes Específics del Projecte

El suport a pacients oncològics a través d’Oncologym requereix d’un disseny cuidadós i centrat en l’usuari. Utilitzem tècniques avançades de UX Design i Visual Design per desenvolupar solucions que no només siguin intuïtives sinó també funcionals en diversos dispositius.

Som conscients que la programació és un component costós i que consumeix més temps en el desenvolupament d’una aplicació. Per això, la prototipació ràpida és essencial, permetent-nos validar de forma eficient l’experiència de l’usuari i les funcionalitats proposades. El nostre objectiu és depurar el projecte d’elements superflus i centrar-nos en les funcionalitats que realment aporten valor a l’usuari.

Al concloure aquesta fase, entreguem documentació i recursos fonamentals, incloent el diagrama de tecnologia, el stack de tecnologia, el user journey, el backlog de característiques, el roadmap del producte i les estimacions de desenvolupament. Això ens posiciona per avançar a la següent etapa amb una estratègia definida i una visió clara del projecte.

Aquesta etapa preliminar de Definició, Disseny i Conceptualització actua com els plànols de disseny necessaris abans d’edificar una construcció. La nostra meta és evitar el malbaratament de recursos en modificacions posteriors, enfocant-nos en la validació per part d’usuaris reals per assegurar que cada funcionalitat i element de disseny enriqueixi una experiència d’usuari efectiva i atractiva.

Metodologia i Tecnologia de GooApps

Crear aplicacions que realment impactin en l’àmbit de la salut va més enllà de disposar de la tecnologia més puntera. És fonamental saber aplicar aquestes eines de manera efectiva per abordar necessitats específiques. A GooApps, ens destaquem per integrar la nostra consolidada experiència en salut amb la innovació tecnològica per generar solucions transformadores.

Combinant Experiència i Expertise

Amb una trajectòria de més de 15 anys en el sector de la salut, el nostre equip interdisciplinari posseeix el coneixement i l’habilitat necessaris per afrontar reptes complexos, com aquells associats amb el càncer. Des del principi, posem especial èmfasi en comprendre a fons als nostres usuaris, el que ens permet desenvolupar aplicacions avançades tècnicament i que al seu torn proporcionen una experiència d’usuari superior. Emprem metodologies àgils per mantenir la flexibilitat del projecte, adaptant-nos a canvis sense comprometre la qualitat o eficiència.

Adherència a Normatives i Regulacions

L’estricta compliment de les regulacions i normatives és essencial en el desenvolupament de solucions de salut. Ens assegurem que cada solució compleixi amb els requisits legals i ètics més exigents, protegint la seguretat i privacitat dels usuaris. Per a l’aplicació Oncologym, hem garantit la conformitat amb les normatives requerides, tals com:

 • Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Dissenyem les funcionalitats de l’app per maximitzar la protecció de dades personals.
 • Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD): Garantim la gestió de dades conforme a aquesta legislació, oferint una seguretat i privacitat de la informació inquebrantables.
 • Llei d’Autonomia del Pacient: Mantenim el consentiment informat en cada etapa del desenvolupament, assegurant que els usuaris exerceixin ple control sobre la seva informació i decisions de salut.

Aquesta rigorosa adherència a les lleis compleix amb els estàndards legals, a més de fomentar un ambient de confiança indispensable per l’èxit de qualsevol aplicació de salut digital.

Combinant una metodologia contrastada amb un enteniment exhaustiu de les normatives i millors pràctiques en salut, aconseguim entregar una solució nova, segura, fiable i centrada en el benestar de l’usuari.

Què Distingeix a GooApps?

oncologym-la-app-de-fitness-nutricio-i-coaching-per-a-pacients-oncologics-04

Desenvolupar solucions tecnològiques efectives en l’àmbit de la salut transcendeix el mer coneixement tècnic; requereix una comprensió profunda de les necessitats i reptes específics dels usuaris. A GooApps, la nostra reputació es basa en aquests dos aspectes fonamentals: àmplia experiència i un enfocament orientat cap a l’usuari. Però, quines són les raons que ens converteixen en l’opció predilecta per al desenvolupament d’aplicacions com Oncologym? Exploreu-ho.

La Nostra Perspectiva Centrada en l’Usuari

La nostra filosofia és que la tecnologia ha de servir a les persones, i no a l’inrevés. Adoptem una metodologia “User-Centric” de principi a fi. Abans de començar el desenvolupament, ens dediquem a comprendre profundament als nostres usuaris: qui són, què necessiten i com podem facilitar-los les seves vides. Aquest compromís ens guia per crear aplicacions que solucionen problemes específics, però també ofereixen una experiència d’usuari sobresortint. En posar a l’usuari al centre del nostre procés creatiu, garantim que cada funció, cada interacció i cada disseny contribueixin a una solució que els nostres usuaris desitjaran i valoraran.

Experiència Comprovada en el Sector

La nostra trajectòria de més de 15 anys en els sectors de la salut, l’esport i el benestar ens ha equipat amb un coneixement detallat dels reptes i oportunitats que existeixen. Aquest coneixement ens permet afrontar projectes complexos amb una comprensió integral de les demandes del sector i una visió clara de com implementar solucions tecnològiques adequades. Més enllà del desenvolupament d’aplicacions, oferim consultoria i estratègies que acompanyen els projectes des del seu inici fins a la seva execució i més enllà.

Els nostres clients aprecien especialment la confiança, el control, la comunicació i la seguretat que caracteritzen el nostre procés de desenvolupament. Com a experts en eHealth, mHealth i telemedicina, dominem els aspectes crítics de la protecció de dades i el compliment normatiu, oferint un nivell addicional de confiança en els nostres serveis.

En triar GooApps, alhora que es selecciona a un proveïdor de desenvolupament d’aplicacions, també es guanya un aliat estratègic compromès amb l’èxit del teu projecte, recolzat per una àmplia experiència i una dedicació inqüestionable a satisfer les necessitats dels usuaris.

L’Experiència de Col·laboració entre Oncologym i GooApps

La col·laboració entre Oncologym i GooApps ha estat un procés de sinergia i col·laboració per desenvolupar una app pionera en el tractament i recuperació de pacients oncològics. Aquesta aliança ha combinat la visió experta d’Oncologym en el camp de l’oncologia amb l’expertise tecnològic de GooApps, especialitzat en solucions digitals de salut.

Segons descriu Emanuela Sotgiu, cofundadora d’Oncologym i coach de salut, la seva experiència es resumeix en les següents línies:

“Des de l’inici, GooApps ha desempenyat un paper essencial en la materialització de la visió d’Oncologym, aportant la seva àmplia experiència en el disseny i desenvolupament d’aplicacions mòbils centrades en l’usuari. GooApps ha estat responsable d’integrar amb èxit els serveis d’exercici, nutrició i coaching en una plataforma cohesiva i fàcil d’usar, que compleix amb els més alts estàndards de seguretat i privacitat de dades, a més de proporcionar una experiència d’usuari excepcional.

Un aspecte destacat d’aquesta col·laboració ha estat l’enfocament en la personalització i l’accessibilitat. Reconèixent la diversitat en els estats de salut i les necessitats dels pacients oncològics, GooApps ha implementat solucions tecnològiques avançades que permeten ajustos personalitzats, assegurant que cada pacient rebi un programa adaptat a les seves necessitats específiques.

A més, la col·laboració ha posat un èmfasi significatiu en la millora de la comunicació entre pacients i professionals de la salut. L’app desenvolupada facilita un canal directe i eficient per a l’intercanvi d’informació, el que permet als equips mèdics monitoritzar el progrés dels pacients en temps real i ajustar els plans de tractament segons sigui necessari.”

D’altra banda, Àngel Meléndez, responsable de la rehabilitació física del pacient oncològic i cofundador d’Oncologym, aporta la seva valoració de la col·laboració a través del següent vídeo:

En definitiva, la col·laboració entre Oncologym i GooApps ha establert un nou estàndard en l’aplicació de tecnologia per a la recuperació oncològica, demostrant el poder de la innovació digital quan s’aplica amb empatia i un profund enteniment de les necessitats del pacient. Aquest esforç conjunt ha donat com a resultat una aplicació de gran utilitat per a pacients oncològics i ha obert noves vies per a l’atenció de la salut digital, establint un nou fita on la tecnologia i la cura de la salut s’uneixen per millorar vides.

Següents passos: Fase 2 i Més Enllà

oncologym-la-app-de-fitness-nutricio-i-coaching-per-a-pacients-oncologics-05

La nostra col·laboració amb iniciatives com Oncologym ens ha portat a assolir importants èxits fins ara, però encara ens emociona més pensar en el futur. La següent etapa en el desenvolupament de l’app, denominada Fase 2, promet materialitzar el procés digital per al suport integral a pacients oncològics. Però, què implica aquesta següent fase? Aprofundim en ella.

Implementació Funcional de l’Aplicació

Si considerem la Fase 1 com el disseny preliminar de la nostra “construcció”, la Fase 2 representa el moment d’erigir realment aquesta estructura. En aquesta etapa crítica, portem a terme la creació de solucions pràctiques accessibles des de dispositius mòbils, utilitzant per això les tecnologies més avançades i combinant pràctiques d’Entrega Continua amb metodologies Agile i Lean.

En aquesta fase ens enfoquem en programar la versió inicial del producte, o el Mínim Producte Viable (MVP). Gràcies a la rigorosa preparació i validació efectuada en la Fase 1, posseïm una visió clara del que hem de construir. La programació s’organitza en sprints curts, culminant cadascun amb un control de qualitat per garantir l’absència d’errors que puguin retardar el llançament.

Seguretat i Escalabilitat

El nostre enfocament de programació és àgil, segur i escalable. Ens assegurem de complir amb totes les normatives de protecció de dades, estàndards de seguretat avançats, i en cas d’aplicacions d’índole sanitària, també procedim amb els tràmits de certificació pertinents.

Entregables de la Fase 2

Al finalitzar aquesta fase, entregarem:

 • Una App neta i visual
 • Codi font de l’App
 • Report o “Task Report” amb el detall de les hores consumides
 • Pla de proves executat
 • Desplegament de l’aplicació a les botigues d’aplicacions com Apple Store i Google Play

Addicionalment, oferirem als nostres clients i els seus equips l’oportunitat de realitzar proves en viu abans del llançament al públic de l’aplicació.

Amb la Fase 2, estem posicionant el suport a pacients oncològics en una realitat digital que encara no existeix, creant una solució més accessible, segura i efectiva que mai. Encara que aquesta etapa representa l’esforç més gran en termes de temps i pressupost, cada moment i recurs invertit ens acosta més a un futur on el suport integral i personalitzat a pacients oncològics sigui una realitat consolidada en la vida de moltes persones.

Reflexions finals

Al concloure l’anàlisi de les diverses etapes, enfocaments i èxits associats amb el desenvolupament d’Oncologym, resulta clar que estem davant d’una innovació capaç de revolucionar el maneig del càncer i el suport a pacients oncològics. Dotada d’una infraestructura robusta i un disseny que posa a l’usuari al centre, aquesta aplicació no representa merament un avanç tecnològic, sinó una resposta concreta i eficaç a les necessitats d’aquells enfrontant el càncer.

La intervenció primerenca i el suport continu són fonamentals per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics. A través d’Oncologym, estem facilitant l’accés a recursos d’exercici, nutrició i coaching personalitzats, optimitzant així el procés de recuperació i empoderant als pacients en la seva lluita contra el càncer. Els testimonis d’èxit subratllen l’eficàcia d’aquesta proposta, evidenciant un impacte tangible en el benestar dels usuaris.

Aquest recorregut per Oncologym subratlla tant el seu potencial per canviar els models actuals de la cura oncològica, com també la seva capacitat per oferir solucions reals i tangibles, millorant substancialment la vida de les persones afectades i les seves famílies.

Invitació a Inversors per a la Fase 2

Ens trobem en un moment decisori: la Fase 2 d’Oncologym, on les nostres visions i esforços preliminars evolucionen cap a una aplicació plenament operativa i ampliable. Aquesta etapa és crítica, ja que necessita recursos considerables però, al seu torn, ofereix la promesa d’un impacte profund en la vida dels pacients oncològics. És per això que estenem una invitació especial a inversors que desitgin contribuir a aquest projecte transformador.

La inversió en la Fase 2 va més enllà de la finançament d’una simple app. Representa un compromís amb un futur en què tot pacient oncològic pugui rebre el suport i la comprensió necessaris des de l’inici. Aquesta és una oportunitat única per influir positivament en la societat, participant en un projecte amb un gran potencial tant en el social com en l’econòmic.

Si et sents motivat per la nostra visió, t’invitem a contactar-nos i explorar formes en les quals puguis participar en el desenvolupament i èxit d’Oncologym.

Uneix-te a la Iniciativa

Si has llegado hasta aquí, está claro que comprendes la importancia de nuestro objetivo con Oncologym. Mejorar el apoyo a pacientes oncológicos es un acto que tiene el poder de transformar vidas. Ahora, te ofrecemos la posibilidad de ser una parte activa de este cambio.

Per a Persones Interessades

Si ets un pacient, familiar, professional de la salut o simplement algú compromès amb millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics, t’animem a mantenir-te informat sobre els avanços d’Oncologym. Subscriu-te a la nostra newsletter de notícies, participa en les nostres proves d’usuari i difon la informació entre aquells que podrien beneficiar-se.

Per a Inversors Potencials

Per als inversors en cerca d’un projecte amb impacte real i potencial retorn, aquesta és la vostra oportunitat. La Fase 2 és el punt d’inflexió on la investigació es transforma en una solució tangible i escalable. Contacta’ns per discutir com el teu aport pot accelerar l’èxit d’aquest projecte, que promet tant un important aport social, com també un atractiu potencial econòmic.

La lluita contra el càncer és un repte que ens concerneix a tots. La teva participació, ja sigui com a col·laborador o inversor, és vital per portar aquest projecte cap a la seva pròxima etapa. No deixis passar aquesta oportunitat, sigues part d’aquest canvi transformador.

CTA V2

Pren el següent pas

Completa el formulari i GooApps® t’ajudarà a trobar la millor solució per a la teva organització. Ens posarem en contacte amb tu molt aviat!

  Contactar

  Al fer clic a OK accepteu la nostra política de privadesa.