Desenvolupament Apps

Quant costa mantenir una app el 2024

01/02/2024

En el sector de les aplicacions mòbils, el manteniment d’aquestes és una inversió fonamental per garantir l’èxit i la longevitat de la teva aplicació. T’has preguntat alguna vegada quant pot costar el manteniment d’una aplicació mòbil el 2024? En aquest entorn digital de constant evolució, on la tecnologia avança a un ritme vertiginós, els costos de manteniment poden variar enormement depenent de l’app. Les actualitzacions contínues, una seguretat robusta i cada petit detall juguen un paper essencial en el manteniment d’una aplicació.

No obstant això, hi ha un aspecte, sovint menys valorat, que pot ser decisori per diferenciar una app d’èxit d’una altra que quedi relegada a l’oblit. Aquest factor clau, podria canviar radicalment les necessitats de manteniment de la teva app. Al llarg d’aquest article, explorarem en detall aquest i altres aspectes rellevants, proporcionant-te tota la informació que necessites per estar preparat el 2024. Segueix llegint per no perdre’t ni un detall.

L’Evolució del Manteniment d’Aplicacions Mòbils

El manteniment d’aplicacions mòbils ha sofert una llarga evolució fins arribar al 2024. Inicialment enfocat en correccions bàsiques i actualitzacions esporàdiques, el manteniment s’ha transformat en un procés complex i vital per garantir el funcionament correcte de les aplicacions. Amb l’evolució tecnològica, les apps ara requereixen actualitzacions més freqüents i sofisticades per mantenir-se al dia amb les últimes tendències i expectatives dels usuaris.

A més, la seguretat i l’optimització del rendiment s’han convertit en aspectes crítics, especialment en aplicacions relacionades amb la salut i el benestar. Aquest progrés ha portat a una major especialització en els serveis de manteniment, amb un enfocament en personalització i experiència d’usuari, reflectint així la maduresa i la importància creixent d’aquest sector.

Factors Clau en el Cost de Manteniment

cuanto-cuesta-mantener-una-app-en-2024-02

Entendre els factors clau en el cost de manteniment d’una aplicació mòbil és important per a qualsevol desenvolupador o empresa el 2024. Aquests factors s’han tornat més complexos i variats a causa dels avanços tecnològics i les creixents expectatives dels usuaris.

 • Actualitzacions Regulars: Les actualitzacions no impliquen únicament millores estètiques o funcionals, sinó que també són vitals per a la seguretat, compatibilitat i millora contínua de l’experiència de l’usuari. Cada actualització ha de planificar-se amb cura per assegurar que aporta valor real a l’app, tenint en compte el feedback dels usuaris i les tendències del mercat. Aquestes actualitzacions poden variar des de petites correccions d’errors fins a grans millores de funcionalitats.
 • Seguretat Robusta: En un món on la ciberseguretat és una preocupació creixent, invertir en mesures de seguretat és indispensable. Això inclou la protecció de dades personals, especialment en aplicacions que gestionen informació sensible com les de salut i benestar. Les violacions de seguretat són molt complicades de solucionar, a més de poder també danyar la reputació de l’aplicació i la confiança dels usuaris.
 • Compatibilitat i Suport: Mantenir l’app compatible amb les últimes versions de sistemes operatius, així com amb la màxima varietat de dispositius possible, és fonamental. Això assegura que l’aplicació ofereixi una experiència fluida i coherent a tots els usuaris, independentment del seu dispositiu. El suport tècnic també té és un punt a tenir en compte en el manteniment, proporcionant solucions ràpides als problemes que puguin sorgir.

Aquests factors són interdependents i han d’abordar-se conjuntament per assegurar un manteniment efectiu i eficient. Ignorar qualsevol d’aquests aspectes pot portar a un augment considerable en els costos de manteniment i, el que és més important, a una experiència d’usuari deficient. Per tant, és essencial per als desenvolupadors i empreses entendre i planificar adequadament aquests costos per garantir l’èxit i la longevitat de les seves aplicacions mòbils en el mercat actual.

Tenint en compte tot l’anterior, el manteniment d’una aplicació mòbil generalment representa anualment entre un 10% i un 20% del cost de desenvolupament de l’app, encara que aquest percentatge pot canviar en funció del tipus d’aplicació, les tecnologies emprades, l’empresa desenvolupadora i el tipus de servei de manteniment contractat, com veurem al llarg d’aquest article. Per posar un parell d’exemples orientatius, el cost de manteniment anual per a una aplicació amb baix volum d’usuaris podria estar al voltant dels 7.000€ a l’any, mentre que per a aplicacions que tinguin més de 500.000 usuaris, el cost estaria per sobre dels 100.000€ anuals.

Actualitzacions Recurrents i el seu Impacte en els Costos

cuanto-cuesta-mantener-una-app-en-2024-03

Les actualitzacions recurrents són un component molt important en el manteniment d’aplicacions mòbils, impactant tant en els costos com en l’experiència d’usuari. No obstant això, aquestes actualitzacions són essencials per mantenir l’app competitiva i atractiva per als usuaris:

 • Innovació i Competitivitat: Les actualitzacions permeten incorporar noves característiques i funcionalitats, mantenint l’app al dia amb les últimes tendències, el que és clau per romandre competitius en el mercat.
 • Correcció d’Errors: Resoldre ràpidament els errors millora la fiabilitat de l’app i la satisfacció de l’usuari.
 • Millora de la Interfície d’Usuari: Actualitzar la interfície per fer-la més intuïtiva i atractiva pot augmentar significativament la retenció i satisfacció de l’usuari.
 • Adaptació a Nous Sistemes Operatius: Les actualitzacions asseguren la compatibilitat amb les últimes versions de sistemes operatius, evitant problemes de funcionalitat.
 • Seguretat Reforçada: Les actualitzacions freqüents permeten abordar ràpidament les vulnerabilitats de seguretat, protegint tant als usuaris com a l’empresa de possibles bretxes de seguretat.

La freqüència i complexitat de les actualitzacions varien segons l’aplicació, però totes requereixen recursos i temps de desenvolupament. A llarg termini, una estratègia d’actualització ben planificada pot reduir costos operatius i augmentar la satisfacció de l’usuari, assegurant que l’app no només segueixi funcionant sense problemes, sinó que també s’adapte a les necessitats canviantes del mercat i dels usuaris.

Seguretat de l’App: Un Aspecte Crític

El 2024, les amenaces cibernètiques han evolucionat, fent que la protecció de dades dels usuaris i la infraestructura de l’app sigui més important que mai. Els punts clau a tenir en compte són:

 • Protecció de Dades Sensibles: És fonamental implementar mesures robustes per salvaguardar la informació personal i financera dels usuaris, especialment en apps relacionades amb la salut i el benestar.
 • Actualitzacions de Seguretat: Mantenir l’app actualitzada amb els últims pegats de seguretat per prevenir vulnerabilitats i atacs cibernètics.
 • Compliment de Normatives: Assegurar que l’app compleixi amb les lleis i regulacions de protecció de dades vigents, com el RGPD a Europa.
 • Educació i Consciència dels Usuaris: Informar als usuaris sobre pràctiques segures i la importància de la seguretat en les aplicacions mòbils.

Invertir en la seguretat és una qüestió tant de protegir l’app, com de mantenir la confiança i lleialtat dels usuaris, aspectes fonamentals per garantir una reputació positiva a llarg termini de qualsevol aplicació.

Desglossament de Costos: Què Influeix en el Preu?

cuanto-cuesta-mantener-una-app-en-2024-04

El desglossament de costos de manteniment d’una aplicació mòbil involucra diversos components, cadascun contribuint al preu final del servei. És necessari entendre aquests elements per gestionar eficaçment els costos:

 1. Desenvolupament i Millores Continues: Hem introduït prèviament que les actualitzacions regulars i el desenvolupament de noves funcionalitats són essencials. Això inclou tant el cost del personal de desenvolupament, com també els recursos dedicats a la recerca i la implementació de noves tecnologies.
 2. Seguretat i Protecció de Dades: Tal i com comentàvem en el punt anterior, invertir en seguretat és imprescindible, especialment en aplicacions que gestionen dades sensibles. Això abasta des de la implementació de protocols de seguretat, fins a l’actualització contínua per protegir-se contra noves amenaces.
 3. Suport Tècnic i Atenció al Client: Proporcionar un suport tècnic eficient i una atenció al client de qualitat és fonamental per mantenir la satisfacció i la fidelitat de l’usuari.
 4. Compatibilitat amb Dispositius i Sistemes Operatius: Assegurar que l’app funcioni de manera òptima en diferents dispositius i sistemes operatius és un repte constant, el que implica proves regulars i ajustos.
 5. Compliment Legal i Normatiu: Mantenir-se al dia amb les regulacions legals, com el RGPD a Europa, és un pas necessari per evitar sancions i mantenir la confiança de l’usuari.

Cadascun d’aquests aspectes juga un paper important en la determinació del cost de manteniment d’una aplicació mòbil. Una gestió eficient d’aquests elements és clau per assegurar la funcionalitat i seguretat de l’app, a més de la seva sostenibilitat a llarg termini.

Hosting i Serveis en el núvol

És important entendre que els costos d’infraestructura associats al hosting i serveis en el núvol, com servidors i emmagatzematge de dades, no estan inclosos en els serveis estàndard de manteniment d’una app. Aquesta distinció és clau per garantir la protecció de dades, la legalitat i la propietat intel·lectual de l’aplicació, ja que la infraestructura ha d’estar registrada a nom del client.

En GooApps, ens assegurem que la propietat intel·lectual dels projectes desenvolupats per nosaltres es transfereixi completament al client. Aquesta política garanteix que el projecte estigui protegit i no pugui ser utilitzat per competidors, reforçant així la seguretat i confiança en la nostra col·laboració.

El Rol del Feedback dels Usuaris en el Manteniment

cuanto-cuesta-mantener-una-app-en-2024-05

El feedback dels usuaris és un altre dels elements a tenir en compte en el manteniment d’aplicacions mòbils. Proporciona informació rellevant sobre com els usuaris interactuen amb l’app i quines millores són necessàries. Aquest feedback pot influir en decisions com:

 • Priorització d’Actualitzacions: El feedback ajuda a identificar quines característiques necessiten millores urgents o quines noves funcionalitats desitgen els usuaris.
 • Identificació de Problemes: Els comentaris dels usuaris sovint revelen problemes tècnics o d’usabilitat que potser no es van detectar durant les proves.
 • Millora de l’Experiència de l’Usuari: En escoltar als usuaris, les empreses poden adaptar les seves aplicacions per millorar la satisfacció i la retenció de l’usuari.
 • Desenvolupament Orientat a l’Usuari: Integrar el feedback en el procés de desenvolupament garanteix que les actualitzacions siguin rellevants i valuoses per als usuaris finals.

Per tant, el feedback dels usuaris no només és fonamental per millorar l’aplicació, sinó que també juga un paper important en l’optimització dels recursos i en la planificació estratègica del manteniment.

L’Experiència d’Usuari en el Manteniment d’Apps

Un bon manteniment d’aplicacions mòbils és fonamental per oferir una experiència d’usuari òptima. Aquest manteniment inclou:

 • Optimització del Rendiment: Millores contínues en la velocitat i estabilitat de l’app contribueixen a una experiència d’usuari fluida.
 • Millores de Seguretat: Protegeixen la informació personal dels usuaris, generant confiança i seguretat.
 • Incorporació de Noves Funcionalitats: Atendre les demandes i expectatives canviantes dels usuaris manté l’app atractiva i útil.
 • Interfície d’Usuari Amigable: Una interfície actualitzada i fàcil d’usar millora l’accessibilitat i satisfacció de l’usuari.

Així, un manteniment efectiu impacta directament en la satisfacció i lleialtat de l’usuari, el que al seu torn influeix en l’èxit a llarg termini de l’aplicació.

Per què contractar el manteniment de la teva app amb GooApps

cuanto-cuesta-mantener-una-app-en-2024-06

Contractar a GooApps per al manteniment de la teva aplicació assegura un servei d’alta qualitat respaldat per anys d’experiència i especialització en el sector de la salut, esport i benestar. El nostre equip expert utilitza metodologies i tecnologies d’avantguarda, enfocant-se en la seguretat i en crear una experiència d’usuari inigualable. Elegir a GooApps significa confiar en un partner que entén les necessitats específiques del teu sector i es compromet a mantenir la teva aplicació a l’última, garantint el seu èxit i rellevància en el mercat.

A continuació et mostrem el tipus de suport que reps amb GooApps.

Suport Correctiu i Preventiu: Eficiència i Previsió

A GooApps, oferim un compromès servei de suport correctiu i preventiu, sota un contracte de SLA (Service Level Agreement) cuidadosament estructurat.

El nostre suport correctiu intervé després de la detecció de fallades en els sistemes de producció. Aquestes fallades poden incloure bugs, problemes de rendiment o errors per actualitzacions de tercers. El nostre enfocament consisteix a diagnosticar primer el problema, per després aplicar la solució més adequada. Aquestes incidències, o suport correctiu, es classifiquen segons la seva gravetat:

 • Alta: Incidència bloquejant que afecta a més del 50% de les funcionalitats totals del sistema. Exemple: No es pot accedir a l’app a través de dispositius mòbils.
 • Mitjana: Incidència bloquejant que afecta entre el 25% i 50% de les funcionalitats totals del sistema. Exemple: No es pot accedir a l’àrea privada, a un apartat en concret de la web o similars.
 • Baixa: Incidència no bloquejant amb cap tipus de repercussió funcional. Exemple: Una imatge o logotip es mostra malament, un text es mostra incorrectament i similars.

Un cop diagnosticat el problema, els terminis de suport correctiu es classifiquen també en funció de la gravetat diagnosticada de la incidència:

 • Alta: En el termini màxim de 2 dies laborables.
 • Mitjana: En un termini màxim de 6 dies laborables.
 • Baixa: En un termini màxim de 15 dies laborables.

D’altra banda, el nostre suport preventiu es centra en l’anticipació de problemes. Aquest enfocament proactiu té l’objectiu d’anticipar i evitar futures avaries. Aquest servei inclou la monitorització constant i l’atenció als possibles problemes abans que es manifestin, assegurant així la màxima eficiència i estabilitat del software i sistemes.

Ambdós serveis formen part del nostre compromís amb la qualitat i la fiabilitat, reflectint la nostra dedicació a mantenir les aplicacions dels nostres clients en òptimes condicions.

Cobertura de manteniment integral amb GooApps

A GooApps, el nostre servei de manteniment abasta una àmplia gamma de tasques essencials per al òptim funcionament i seguretat de la teva aplicació. Aquestes tasques inclouen:

 1. Manteniment de la infraestructura: Assegurem el funcionament eficient de la infraestructura subjacent de la teva app.
 2. Actualització de llibreries i frameworks: Mantenim les teves llibreries i frameworks actualitzats, prioritzant versions amb suport a llarg termini (LTS) i suport actiu.
 3. Solució d’incidències i errors: Abordem de manera efectiva els errors, hackejos o qualsevol incidència segons els temps de resposta del SLA.
 4. Correcció d’incompatibilitats amb sistemes operatius nous: Un enfocament preventiu per assegurar la compatibilitat contínua de l’app.
 5. Monitorització d’errors: Utilitzem eines avançades per detectar i corregir qualsevol possible error.
 6. Escalabilitat de la infraestructura: Adaptem la infraestructura segons les necessitats canviantes de l’app.
 7. Suport administratiu: Oferim assistència per a la gestió administrativa de l’eina.
 8. Revisió de feedback d’usuaris en les stores: Analitzem i processem les opinions dels usuaris per millorar contínuament l’app, així com processar tasques o errors a solucionar (suport preventiu).

Cada una d’aquestes tasques és realitzada amb el màxim cura i atenció, garantint així que la teva aplicació no només funcioni sense problemes, sinó que també es mantingui a l’última en termes de tecnologia i seguretat.

Cost de Manteniment Mensual d’una App

El manteniment d’una aplicació és un aspecte que varia segons l’usuari final de l’app i la quantitat d’usuaris que poden arribar a utilitzar-la. A GooApps, diferenciem entre aplicacions B2B o d’ús per a gestió interna i aplicacions B2B2C o B2C públiques.

Per a aplicacions B2B o de gestió interna, el cost de manteniment mensual s’escala segons el nombre d’usuaris:

 • 0 a 20 usuaris: entre 600 i 750 euros al mes.
 • 20 a 50 usuaris: entre 750 i 1.500 euros al mes.
 • 50 a 500 usuaris: entre 1.500 i 3.000 euros al mes.
 • 500 a 10.000 usuaris: entre 3.000 i 4.500 euros al mes.

En el cas d’aplicacions B2B2C o B2C públiques, el cost de manteniment mensual és de:

 • 0 a 50 usuaris: entre 1.500 i 3.000 euros al mes.
 • 50 a 5.000 usuaris: entre 3.000 i 6.000 euros al mes.
 • 5.000 a 100.000 usuaris: entre 6.000 i 12.000 euros al mes.
 • Més de 100.000 usuaris: servei personalitzat.

És important tenir en compte que, a mesura que creix el nombre d’usuaris d’una app, augmenta la probabilitat d’ocurrència de les tasques de manteniment prèviament descrites en l’apartat anterior.

Com a contrapunt positiu, a mesura que augmenta el nombre d’usuaris, el cost per usuari disminueix, tant en manteniment com en infraestructura. Aquest enfocament d’escalabilitat garanteix eficiència i estalvi a mesura que l’app creix en popularitat i ús.

Per finalitzar

El manteniment eficient d’una aplicació mòbil té una importància essencial per al seu èxit i rellevància a llarg termini. Aquest manteniment implica una sèrie de pràctiques clau, com actualitzacions regulars, una seguretat robusta, l’adaptabilitat a nous dispositius i sistemes operatius, i la integració del feedback d’usuaris.

Contractar a GooApps per a aquest servei assegura un manteniment expert, adaptat especialment al sector de la salut, esport i benestar, el qual és fonamental per mantenir l’app actualitzada, segura i atractiva en el mercat competitiu d’avui dia. Preparar la teva app per al futur amb una estratègia de manteniment ben planificada és clau per a la seva funcionalitat i èxit continu.

A GooApps, cada aplicació que desenvolupem, i posteriorment mantenim, és un reflex del nostre compromís de fer apps per i per a les persones. Complim amb els més alts requisits tècnics, sempre amb un enfocament centrat en l’usuari. Aquesta filosofia guia la nostra feina de manteniment, assegurant que les aplicacions conservin les seves característiques i funcionalitats inicials i, al mateix temps, evolucionin en sintonia amb les necessitats i expectatives dels seus usuaris.

CTA V2

Pren el següent pas

Completa el formulari i GooApps® t’ajudarà a trobar la millor solució per a la teva organització. Ens posarem en contacte amb tu molt aviat!

  Contactar

  Al fer clic a OK accepteu la nostra política de privadesa.