Desenvolupament Apps

Manteniment vs Garantia d’Apps: Quines diferències hi ha?

04/04/2024

Imagina per un moment que una aplicació mòbil comença a presentar incidències. L’urgència per resoldre-les és evident, però sorgeix un dubte fonamental: Aquests problemes entren en el marc de la garantia o es necessiten serveis de manteniment? La línia que separa aquests conceptes pot semblar borrosa, i és aquí on moltes empreses troben reptes en la seva comprensió.

És fonamental assenyalar que, en la indústria de desenvolupament d’apps, no totes les empreses proporcionen garantia de manera estàndard a causa de les regulacions que exoneren d’aquesta consideració a qui adquireix serveis per integrar-los en processos comercials o de producció. No obstant això, a GooApps, ens distanciem d’aquesta pràctica general i oferim de manera proactiva un període de garantia de 3 a 6 mesos en tots els nostres serveis, independentment de l’ús final de l’app. Això és part del nostre compromís de garantir que cada projecte es lliuri amb el més alt nivell de qualitat i funcionament.

En la nostra trajectòria, hem identificat que al concloure un projecte sorgeixen dubtes sobre l’abast de la garantia, el que es contempla com a manteniment i el que es considera com a canvis, ajustos o millores. Aquestes inquietuds són clau, ja que impacten directament en la planificació del suport després del llançament de l’aplicació. Per aquesta raó, aquest article té com a objectiu esclarir aquestes incògnites, destacant com un manteniment adequat és fonamental per l’èxit continuat de qualsevol aplicació.

Les bases

Abans d’endinsar-nos en les complexitats del manteniment i la garantia d’aplicacions, és important establir una base sòlida sobre què signifiquen aquests termes. Encara que a primera vista puguin semblar conceptes semblants, en realitat, cadascun abasta una àrea específica del postdesenvolupament d’una app, oferint diferents tipus de suport i protecció.

Definició de manteniment d’Apps

El manteniment d’aplicacions mòbils és un servei proactiu dissenyat per assegurar que la teva app segueixi sent funcional després del seu llançament, adaptant-se i evolucionant amb les necessitats dels usuaris, els avenços tecnològics, i el seu creixement/escalabilitat. Aquest servei pot desglossar-se en tres tipus principals:

 • Suport a l’ús: A més de les tasques tradicionals de manteniment, és crucial incloure el suport per a la resolució de dubtes relacionats amb l’ús de l’aplicació.
 • Suport correctiu: Aquest suport s’activa quan el client reporta una incidència. La seva finalitat és resoldre bugs, errors i altres problemes que hagin sorgit i que no estiguin coberts per la garantia, variant des d’incidències menors fins a crítiques que impedeixin el funcionament correcte de l’aplicació. L’objectiu és restaurar la funcionalitat plena de l’app el més ràpidament possible.
 • Suport preventiu: És una forma de manteniment proactiu en què el proveïdor pren la iniciativa d’identificar i corregir errors abans que aquests es converteixin en problemes per a l’usuari. Això inclou la monitorització constant dels sistemes, l’actualització de components de tercers, canvis de polítiques o feedbacks de les app stores, així com la resposta als comentaris dels usuaris per prevenir incidències.
 • Ajustos, canvis i correccions: Són modificacions menors o solucions a incidències que es troben dins de l’abast del manteniment estàndard. Per exemple, realitzar canvis en una pantalla existent per millorar l’experiència de l’usuari o corregir errors visuals menors.
 • Millores i noves funcionalitats: Aquestes intervencions signifiquen una expansió o evolució de l’aplicació, i per tant, es tracten com a nous projectes. Exemples inclouen la creació d’una nova pantalla o l’addició d’un conjunt d’eines que amplien la capacitat de l’aplicació. Aquestes no es consideren sota el manteniment estàndard i usualment requereixen un projecte i pressupost apart, amb el seu propi cicle de desenvolupament.

Definició de garantia d’Apps

La garantia d’una aplicació mòbil, d’altra banda, es refereix al compromís del desenvolupador de corregir sense cost addicional aquells errors i problemes que sorgeixin com a resultat directe de la implementació del desenvolupament inicial, dins d’un període estipulat després de l’entrega del projecte.

És important notar que la garantia cobreix errors originats pel desenvolupament propi de l’aplicació. No inclou problemes o incidències derivades d’accions de tercers, com atacs de hackers o errors en sistemes externs integrats en l’app.

mantenimient-vs-garantia-d-apps-quines-diferencies-hi-ha-02

La importància del manteniment en el desenvolupament d’Apps

L’ecosistema digital està en constant evolució, amb noves tecnologies irrompent diàriament, expectatives d’usuaris cada vegada més altes i els sistemes operatius que s’actualitzen de manera regular. En aquest context, el manteniment d’aplicacions es converteix en un component crític per l’èxit a llarg termini de qualsevol projecte de desenvolupament de software, especialment en el desenvolupament d’aplicacions mòbils.

Mantenir el rendiment i la vida útil

Una aplicació mòbil pot ser perfecta el dia del seu llançament, però sense un manteniment adequat, ràpidament pot tornar-se obsoleta o fins i tot deixar de funcionar. El manteniment preventiu juga aquí un paper molt important. En anticipar els problemes, s’aconsegueix que l’aplicació segueixi funcionant i es mantingui actualitzada front a les últimes tendències tecnològiques i les actualitzacions de seguretat més recents.

A més, un aspecte vital del manteniment és la seva capacitat per facilitar el creixement del projecte. Un pla de manteniment ben estructurat garanteix que l’aplicació atengui les necessitats actuals i que també estigui preparada per suportar un augment exponencial en el nombre d’usuaris, un aspecte molt important per a les empreses que busquen escalar les seves operacions sense comprometre l’experiència de l’usuari, ni l’estabilitat de l’aplicació mòbil. El manteniment efectiu anticipa la demanda futura i prepara la infraestructura de l’app per l’èxit en cada etapa de la seva expansió.

Millorar la seguretat, satisfacció i retenció de l’usuari final

L’experiència de l’usuari és clau perquè segueixi utilitzant un producte o servei. Les aplicacions que fallen en oferir un rendiment fluid, amb errors freqüents o funcionalitats obsoletes, ràpidament veuran disminuir la seva base d’usuaris. El manteniment correctiu i preventiu garanteixen que una app romangui funcional al mateix temps que segura i vagi integrant de manera constant les necessitats i desitjos dels seus usuaris. Aquest enfocament centrat en l’usuari té un impacte directe en la satisfacció, la retenció, confiança i la lleialtat amb una app mòbil.

Manteniment, més que la correcció d’errors

El manteniment d’aplicacions mòbils va molt més enllà de la simple correcció d’errors. Inclou l’adaptació a noves plataformes i dispositius, la millora de l’accessibilitat, l’optimització del rendiment i les actualitzacions de seguretat, entre altres elements. A més, mantenir una app actualitzada de manera recurrent contribueix a un millor posicionament a les app stores. A GooApps, considerem que el manteniment és una oportunitat per millorar contínuament, assegurant que l’app no només sobrevisqui sinó que prosperi en l’competit ecosistema digital.

CTA V2

Temps de solució

Un aspecte important de la garantia en el desenvolupament d’apps, que difereix del manteniment, és el temps de resposta i solució. Mentre que el manteniment, especialment sota un acord de nivell de servei (SLA), defineix temps específics de resposta, la garantia no estableix un temps fix per a la solució d’incidències. No obstant això, a GooApps, ens esforcem per abordar i resoldre qualsevol problema cobert per la garantia de la manera més ràpida i eficient possible, supeditats a la nostra disponibilitat de recursos i planificació.

La garantia, per tant, no només serveix com un segell de qualitat del treball lliurat sinó també com una xarxa de seguretat inicial per als nostres clients. Aquest període permet a les empreses integrar i adaptar-se a la seva nova aplicació amb la seguretat que qualsevol fallada inherent al desenvolupament serà resolta adequadament.

El manteniment sota un acord de nivell de servei (SLA) que oferim des de GooApps garanteix una disponibilitat dedicada per abordar i resoldre qualsevol incidència en terminis que s’ajusten a les necessitats específiques de cada client. Aquest enfocament assegura temps de resposta i solució predefinits, proporcionant als nostres clients la tranquil·litat que la seva aplicació rebrà el suport necessari de manera oportuna i efectiva.

mantenimient-vs-garantia-d-apps-quines-diferencies-hi-ha-03

Garantia en el desenvolupament d’Apps

El període de garantia, definit després del llançament d’una app mòbil, és un compromís per part del desenvolupador de corregir sense cost addicional qualsevol error que derivi directament de la programació o implementació inicial. Encara que la pràctica estàndard en el sector pot excloure l’oferta de garantia en projectes destinats a ser explotats per tercers, a GooApps ens diferenciem d’aquesta norma i proporcionem un període de garantia de 3 a 6 mesos en tots els nostres projectes, assegurant així la qualitat i la fiabilitat de l’aplicació entregada, independentment de la magnitud del projecte o el seu ús final. Aquesta política de garantia enfatitza el nostre enfocament en la satisfacció total del client i reflecteix la nostra confiança en l’excel·lència del nostre treball. És una demostració del nostre compromís amb la responsabilitat post-llançament, oferint tranquil·litat als nostres clients que qualsevol problema que pugui sorgir serà manejat amb la màxima eficàcia i professionalitat.

 • Projectes menors de 500 hores: Es concedeixen 3 mesos de garantia.
 • Projectes de més de 500 hores: La garantia s’estén a 6 mesos.

Cobertura de la garantia

Com s’ha comentat, la garantia cobreix específicament els errors o defectes que són directament atribuïbles al treball realitzat pel equip de desenvolupament. Sol ser un compromís que evidencia la confiança en la qualitat i la fiabilitat d’una solució de desenvolupament d’aplicacions, que té per objectiu garantir la satisfacció total del client.

És important destacar que abans d’arribar a la fase de garantia, totes les aplicacions de GooApps passen per un rigorós procés d’assegurament de la qualitat (QA). Aquest procediment meticulós s’estableix per detectar i corregir qualsevol problema potencial, assegurant que l’aplicació entregada compleix amb els més alts estàndards de qualitat. La fase de garantia, per tant, serveix com un nivell addicional de seguretat, que protegeix contra qualsevol eventualitat que no es va detectar durant el procés de QA, proporcionant així una doble capa de confiança en la solució entregada.

Exclusions de la garantia

És igualment important clarificar allò que no cobreix la garantia:

 • Manteniment preventiu: Qualsevol fallada que resulti de l’actuació o actualització de software per part de tercers, incloent sistemes operatius o biblioteques de tercers, no està cobert.
 • Incidències provocades per actors externs: Danys o fallades resultants d’accions malintencionades, com atacs de hackers, no estan inclosos en la garantia.
 • Bretxes de seguretat: La garantia no abasta vulnerabilitats o exposicions que podrien ser explotades en atacs cibernètics i que no estan directament relacionades amb el codi de l’aplicació desenvolupat per GooApps.
 • Suport a l’ús: Qüestions relacionades amb el suport quotidià, com l’assistència tècnica per a l’ús diari o la capacitació d’usuaris, estan fora de l’abast de la garantia.
 • Ajustos i canvis: Canvis menors o ajustos sol·licitats pel client, com modificacions en la interfície o la funcionalitat d’una pantalla existent, no estan coberts per la garantia i es tracten generalment com a part d’un servei de manteniment.
 • Millores i noves funcionalitats: El desenvolupament de millores o la inclusió de noves funcionalitats no es consideren errors de programació i, per tant, no estan coberts per la garantia. Aquests es gestionen com a projectes de  desenvolupament separats per expandir i millorar l’aplicació.

Comparativa directa: manteniment vs. garantia

Com hauràs pogut comprovar, el manteniment i la garantia d’una aplicació poden semblar similars a primera vista, però tenen rols distints i complementaris en el suport post-llançament d’una aplicació. Vegem les diferències clau i com es complementen entre si.

Manteniment d’apps, el compromís continu

 • Enfocament proactiu i reactiu: El manteniment abasta des del monitoratge proactiu per prevenir fallades fins a la resposta ràpida a problemes inesperats, assegurant que l’app es mantingui actualitzada, segura i funcional.
 • Preventiu, ajustos, correccions i canvis: Inclou la implementació de noves característiques i l’adaptació a canvis tecnològics o en els requisits dels usuaris, mantenint l’app rellevant i competitiva.
 • Acord de Nivell de Servei (SLA): El manteniment ve definit per un SLA, que estableix temps específics de resposta i solució molt curts, proporcionant disponibilitat i seguretat 24/365 en el suport.

Garantia d’Apps, la seguretat d’un desenvolupament ben fet

 • Període Definit Post-Llançament: La garantia cobreix un període específic després del llançament, durant el qual els errors de desenvolupament es corregeixen sense cost addicional per al client.
 • Cobertura Limitada: Es centra en solucionar fallades originades directament pel treball de desenvolupament, excloent problemes derivats de tercers o incidències externes.
 • Sense Temps de Resposta Garantitzats: A diferència del manteniment sota SLA, la garantia no estableix temps fixos de resposta, encara que a GooApps ens esforcem per abordar els problemes coberts de manera eficient.

mantenimient-vs-garantia-d-apps-quines-diferencies-hi-ha-04

En definitiva

La garantia ofereix un compromís de qualitat i fiabilitat inicial després del llançament, assegurant que l’aplicació funcioni segons el previst sense falles derivats del seu desenvolupament. D’altra banda, el manteniment pren el relleu com un compromís a llarg termini, no només per corregir errors, sinó que qualsevol incidència en un temps curt, alhora que adaptem i actualitzem l’aplicació conforme als canvis tecnològics del mercat i les necessitats de seguretat per als usuaris. Finalment, el manteniment acompanya en el creixement d’una app a mesura que escala en el volum d’usuaris.

És necessari contractar el manteniment d’una App?

De manera addicional a la garantia que ve per defecte en un desenvolupament de software, contractar el seu manteniment des del primer dia assegura l’estabilitat, seguretat inicial del mateix, a més de permetre la seva escalabilitat, adaptabilitat i evolució futures. Aquí oferim algunes consideracions que poden ajudar-te en la decisió.

Avaluació de necessitats i riscos potencials

 • Complexitat i funcionalitat: Com de complexa és l’aplicació mòbil? Les apps amb múltiples integracions i/o funcionalitats poden requerir un nivell de manteniment més intensiu.
 • Ús previst: Com s’espera que els usuaris interactuïn amb la seva app? Una app dissenyada per a ús freqüent i crític, com aquelles en el sector de la salut, podrien necessitar un suport més sòlid.
 • Entorn tecnològic: Donada la ràpida evolució de la tecnologia, com afectaran les actualitzacions de sistemes operatius i hardware a la seva aplicació?
 • Seguretat: La protecció de la informació i la privacitat dels usuaris és primordial, especialment en aplicacions que manejen dades sensibles. Com podem protegir-nos davant possibles atacs o hackeig?

Factors a considerar al decidir un nivell de manteniment

 • Freqüència d’actualitzacions: Si l’aplicació requerirà que sigui actualitzada regularment per mantenir-se al dia amb les tendències del mercat o complir amb determinades regulacions, un pla de manteniment que inclogui preventiu, canvis i ajustos és fonamental.
 • Pressupost disponible: Buscar un equilibri entre el cost inicial del manteniment contra l’estalvi a llarg termini que representa evitar el downtime de l’aplicació o els costos d’una solució d’emergència.
 • Expectatives dels usuaris: En mercats altament competitius, la retenció d’usuaris depèn de la capacitat de l’aplicació per oferir una experiència sense errors i constantment millorada.
 • Temps de resposta necessaris: Un SLA ben definit que establís temps de resposta i resolució concrets, un element crític per mantenir l’operativitat i satisfacció de l’usuari.
 • Ajustos, canvis i correccions: La app necessitarà canvis de textos o ajustos en les pantalles? L’agilitat per implementar ajustos menors i realitzar canvis o correccions en resposta a feedback específic d’usuaris o canvis en l’entorn d’operació és un aspecte clau.

La proposta de valor de GooApps

A GooApps oferim plans de manteniment dissenyats per cobrir un ampli rang de necessitats, treballant estretament amb els nostres clients per personalitzar aquests serveis. El nostre enfocament User-Centric i la nostra (exigent) especialització en el sector salut, esport i benestar, ens permeten oferir serveis que resolen qualsevol tipus d’incidència i que contribueixen al creixement i èxit continu d’una aplicació mòbil alhora que milloren la seva seguretat rendiment i qualitat.

Preguntes Freqüents (F.A.Q.)

Quina és la diferència entre garantia i manteniment en una app mòbil?

La garantia cobreix errors originats pel desenvolupament per un període definit després de l’entrega del producte, de manera reactiva i sense un temps de resposta predefinit. El manteniment implica suport continu, en temps de resposta acords a les necessitats, proactiu, incloent actualitzacions, canvis, ajustos, correcció d’incidències i mantenir la seguretat de la infraestructura. Les millores es refereixen a noves funcionalitats o grans modificacions que van més enllà de l’abast original.

mantenimient-vs-garantia-d-apps-quines-diferencies-hi-ha-05

Quant de temps és vàlida la garantia d’una app desenvolupada per GooApps?

Depenent del volum de treball, oferim de 3 a 6 mesos de garantia: projectes menors de 500 hores tenen 3 mesos, mentre que projectes de més de 500 hores gaudeixen de 6 mesos de garantia.

Què inclou la garantia de GooApps?

Inclou correccions d’errors directament relacionats amb el desenvolupament realitzat per GooApps. No cobreix errors de tercers ni incidències provocades per accions externes com atacs de hackers.

GooApps ofereix temps de resposta garantits per a la solució d’incidències?

Per tenir temps de resposta i solució assegurats, és necessari contractar el nostre servei de manteniment que inclou un Acord de Nivell de Servei (SLA). La garantia per si sola no defineix temps específics d’atenció, resposta o resolució.

Què és un SLA i què inclou en el context del manteniment d’apps?

Un SLA, o Acord de Nivell de Servei, defineix compromisos específics respecte a temps de resposta i solució per incidències. Inclou suport correctiu i cobreix problemes provocats per tercers així com suport.

Com funciona el manteniment preventiu i quins beneficis ofereix?

El manteniment preventiu implica accions anticipades per evitar incidències o bretxes de seguretat, com la monitorització de sistemes i l’actualització front a canvis en sistemes operatius. Millora l’estabilitat i seguretat de l’app.

És possible ampliar el manteniment amb serveis addicionals?

Sí, oferim un annex al contracte com una opció per ampliar el servei de manteniment, incloent bossa d’hores anuals per realitzar ajustos menors i manteniment preventiu, correctiu, canvis i ajustos addicionals.

Com es classifiquen i gestionen les incidències a GooApps?

Les incidències es classifiquen en nivells d’urgència (alta, mitjana, baixa) per determinar la prioritat de resposta. GooApps avalua i ajusta aquesta classificació per assegurar una gestió adequada, en funció de la criticitat del problema:

Alta: Incidència bloquejant que afecta més del 50% de funcionalitats totals del sistema.

 • Exemple: No es pot accedir a l’app a través de dispositius mòbils.

Mitjana: Incidència bloquejant que afecta entre el 25% i 50% de funcionalitats totals del sistema.

 • Exemple: No es pot accedir a l’àrea privada, a un apartat en concret de la web o similars.

Baixa: Incidència no bloquejant amb cap tipus de repercussió funcional.

 • Exemple: Una imatge o logotip es mostra malament, un text es mostra incorrectament i similars.

Com puc assegurar que la meva App es mantingui actualitzada i segura a llarg termini?

Contractar un pla de manteniment amb GooApps és la millor manera d’assegurar que la teva app es mantingui actualitzada, segura i alineada amb les últimes tendències tecnològiques i necessitats del mercat. Aquest compromís inclou una alta disponibilitat del servei de manteniment, la qual cosa significa que sempre estaràs recolzat per l’equip de GooApps, intervenint ràpidament davant qualsevol requeriment o repte que pugui sorgir. D’aquesta manera t’asseguraràs de mantenir l’operativitat contínua de la teva aplicació.

Pren el següent pas

Completa el formulari i GooApps® t’ajudarà a trobar la millor solució per a la teva organització. Ens posarem en contacte amb tu molt aviat!

  Contactar

  Al fer clic a OK accepteu la nostra política de privadesa.